Відділ освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради

Інформація для батьків

Зміст

1. Особливості прийому до ЗЗСО

2. Закріплення території обслуговування

3. Харчування у ЗЗСО

4. Переведення

1. Особливості прийому до закладів загальної середньої освіти

Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування   закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка (медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 р. № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089) і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).  Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Відповідно до п. 7 ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту» право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи. Згідно з Порядком ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684, районні, районні у містах держадміністрації закріплюють територію обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами, що належать до сфери їх управління (крім загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку).

  Заяву про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та  відповідні документи, подаються до відповідного закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ «Про затвердження списків учнів, рекомендованих до захування до 1 класу в наступному навчальному році».

Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

 Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності); 

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до глави 2 цього розділу, схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником;

3) до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У випадку якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, то до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього (додаток 2). Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

7. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей відповідно до підпункту 1 пункту 3 цієї глави заклад освіти оприлюднює з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті закладу освіти (а у разі його відсутності – на офіційному сайті органу, до сфери управління якого належить заклад освіти):

 • список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

 • оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

 • інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

 • наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

  

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 • Заява батьків та паспорт
 • Копія свідоцтва про народження
 • Оригінал медичної довідки
 • Документ, що підтверджує місце проживання

Якщо в школу збирається дитина з особливими потребами, то документ, який підтверджує її стан – це висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності).Потрібен оригінал цього документу.

Підтвердити місце проживання дитини можна такими документами:

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло;
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови його реєстрації або нотаріального посвідчення) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині;
 • акт обстеження умов проживання.

Однак цей перелік не є вичерпним – підтвердженням також може бути інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників. Приймаючи такий документ, директори шкіл мають переконатися, що він:

 • містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти;
 • складений, виданий чи посвідчений особою, яка уповноважена на це відповідно до закону;
 • має форму та реквізити, передбачені відповідним нормативно-правовим актом.

2. Закріплення території обслуговування

Заклад освіти

Територія

Комунальний  заклад «Березівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пісочинської селищної ради»

смт Березівка

Комунальний  заклад «Коротичанський ліцей Пісочинської селищної ради»

смт Коротич

Комунальний  заклад «Пісочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пісочинської селищної ради»

 

 • вулиці: Валківська, Василівська, Дагаєва (буд. № 3), 23 Серпня, Дружби, Козацька, Комарова (буд. № 27), Кооперативна, Курортна, Київська, Лікарняна, Лугова, Нагірна, 1-го Травня, Пирогова, Пісочинська, Полтавське шосе (з № 2 до № 82),  Поштова, Шевченка, Слобідська (з № 20 до кінця, з № 23 до кінця), Слов'янська, Садова, Рижовська (з № 1 до № 17, з № 2 до № 10), Рощинська, Санаторна, Сонячна, Транспортна  (з № 2 до № 80, з № 1 до № 7), Чехова;
 • провулки: Вузький, І. Франка, Квітневий, Озерний, Привокзальний, Рощинський, Санаторний, Сонячний, Слов'янський, Травневий, Чехова,  Шевченка;
 • в'їзди: Василівський, Вишневий, Грибоєдова, Громадянський, 23 Серпня, Залізнийчний, Зої Космодемянської, І. Франка, Козацький, К. Шульженко, Кооперативний, Лермонтова, Мічуріна, Нагірний, Озерний, Пісочинський, Рощинський, Сонячний, Травневий, Транспортний, Чайковського, Челюскіна, Шевченка;
 • тупики: Нагірний;
 • село Олешки, селище Рай-Оленівка.

Комунальний  заклад «Пісочинський ліцей Пісочинської селищної ради»

 

 • вулиці: Автомобільна, Берегова, Болотна, Весела, Гоголя, Заводська, Зелена, Київська, Комарова (окрім буд. № 27), Культури, Клубна, Ломоносова, Маяковського, Нова, Новопроектна, Новоселівська, Партизанська, Піщана, Полтавське шосе (непарна сторона, парна з 84 до кінця),  Польова,   Рижовська (з № 12 і з № 19 до кінця), Річна, Сімферопольська, Слобідська (з № 1 до № 21, з № 2 до № 26), Спортивна (до буд. № 31), Тімірязєва, Транспортна (з № 19 до кінця і з № 22 до кінця), Харківська, Чкалова, Шкільна, Шляхова;
 • провулки: Веселий, Гоголя, Кар’єрний, Київський, Культури, Лісовий, Маяковського, Мостовий, Партизанський, Покровський, Польовий, Слобідський, Східний, Харківський, Шкільний, Шляховий;
 • в'їзди: Веселий, Клубний, Кропивницького, Культури, Леваневського, Мирний, Новопроектний, Новоселівський, Партизанський, Південний, Північний, Полтавський, Польовий, Рижовський, Слобідський, Удянський, Шляховий;
 • тупики: Харківський, Шевченка, Шляховий.

Комунальний  заклад «Пісочинський ліцей «Мобіль» Пісочинської селищної ради»

 

-   вулиці: Дагаєва (буд. № 5), Квартальна, Кушнарьова Є.П., Набережна, Технологічна;

 • в'їзди: Набережний;
 • провулки: Квартальний, Комарова;
 • село Надточії.

Комунальний  заклад «Пісочинська початкова школа «Надія» Пісочинської селищної ради» Харківської області

 

 • вулиці: Будівельників, Вишнева, Вільна, Гагаріна, Донська, Лісова, Миру, Молодіжна (буд. №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5), Надії, Некрасова, Новоселів, Паркова, Підлісна, Покровська, Спортивна (буд. № 31-103), Суворова, Рижовський парк, Толстого, Транспортна (буд. № 116-168);
 • провулки: Горького, Донський, Кропивницького, Надії, Некрасова, Сагайдачного, Спортивний, Толстого, Транспортний;
 • в'їзди: Артема, Березівський, Горького, Зоряний, Калиновий, Кленовий, Лісовий, Матросова, Парковий, Рєпіна, Сагайдачного, Спортивний, Толстого, Удянський;
 • тупик: Горького.

3. Харчування у закладах загальної середньої освіти

Безкоштовне харчування з одноразовим режимом надається: 

1. учням 1-4 класів закладів загальної середньої освіти Пісочинської селищної ради;

2. учням 5-11 класів з числа:

дітей-сиріт;

- дітей-інвалідів та дітей позбавлених батьківського піклування;

- учнів батьків, що мають статус учасників бойових дій;

- учнів батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму).

Відповідно до рішення ХХІХ сесії VII скликання Пісочинської селищної ради від 21.12.2019 року № 64/29-2019 "Про затвердження вартості харчування учнів у закладах загальної середньої освіти в 2020 році" встановлено з 01 січня 2020 року вартість харчування учнів 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти Пісочинської селищної ради  – 28 грн.00 коп., учнів групи подовженого дня – 15 грн. 00 коп..

 

4. Переведення